Waar bent u naar op zoek?

Vrolijk getob

05-06-2019

De emeritus predikant uit Putten is een bedachtzame spreker. Ds. J. Westland weegt elk woord voordat hij het uitspreekt: de juiste man om te schrijven over 'Levenswijsheid, deugd en geluk in bijbels perspectief'.

Zo luidt de ondertitel van zijn boek Goed en zinvol leven.

De toon van deze Artios-uitgave wordt gezet door het bekende vers uit het boek Spreuken: ‘De vreze des Heeren is het beginsel van de kennis.’ (Spr.1:7) Maar wat houdt die vreze des Heeren in? 

Beginpunt

‘De vreze des Heeren duidt op respect, ontzag voor God. Hij is heilig, almachtig, Hij draagt de volken; tegelijk is Hij de God van Israël, Hij is nabij en je kunt Hem liefhebben,’ legt ds. Westland uit. ‘Aan de ene kant is de vreze des Heeren het beginpunt, aan de andere kant staat het niet los van het vervolg maar bepaalt het dat ook. Het is het uitgangspunt voor een wijs, gelukkig leven.’

Wat betekent dit voor mensen die God niet kennen en vrezen? Ontberen zij dan wijsheid? ‘Sommige mensen hebben een natuurlijke aanleg voor wijsheid. God heeft wijsheid uitgestrooid over heel het bestaan, heel de schepping. Er is wel een verschil tussen geestelijke wijsheid en algemene wijsheid. Geestelijke wijsheid wordt gedragen door de relatie met God in Christus. Tegelijk hoeven wij niet te zeggen: Wij hebben de wijsheid in pacht.’

Lees de volledige tekst van het interview met ds. J. Westland in De Waarheidsvriend van donderdag 6 juni 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.