Waar bent u naar op zoek?

VU en GB zoeken docent theologie

30-09-2021

Met het oog op de verdere uitbouw van het in 2019 opgerichte Cornelis Graafland Centrum, waaraan prof. dr. H. van den Belt leidinggeeft, zoeken de faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit en de Gereformeerde Bond samen een universitair docent theologie. De te benoemen docent zal vanuit een klassiek-gereformeerde levensovertuiging onderwijs geven en tevens onderzoek doen. Doel van deze benoeming is versterking van de expertise ten dienste van de gemeentepraktijk. Een specialisatie in de praktische theologie of bijvoorbeeld de bijbelse theologie (met het oog op de homiletiek) heeft dan ook de voorkeur.

Deze aanstelling wordt grotendeels gesponsord door de Gereformeerde Bond. De beoogde aanstellingsomvang is 0,5 fte. Ingangsdatum in overleg, vanaf 1 januari 2022. Voor nadere informatie over de vacature en de sollicitatieprocedure verwijzen we naar de advertentie op pag. 19 van dit nummer van De Waarheidsvriend en naar www.werkenbij.vu.nl/faculteiten/faculteitreligie-en-theologie.