Waar bent u naar op zoek?

Waar is God vandaag?

23-09-2014

Waar is God tegenwoordig? Waar kunnen wij Hem ontmoeten en Zijn nabijheid ervaren? Ds. P.J. den Admirant, dr. W. Dekker en dr. W. Verboom met elkaar in gesprek over Gods aanwezigheid.

Over Gods aanwezigheid schreef ds. P.J. den Admirant in het boek ‘Hij is niet ver’. Dr. W. Dekker recenseerde het in De Waarheidsvriend. Hij mist in het betoog van Ds. Den Admirant de verbindingslijnen met het dagelijks leven. Beide heren zetten de gedachtewisseling voort. Gastheer prof.dr. W. Verboom mengt zich in het gesprek. Koos van Noppen interviewt hen.

Ds. Den Admirant: ‘In het pastoraat ontmoet ik mensen die dicht bij de kern van het geloof leven, maar tegelijk zeggen dat ze Gods aanwezigheid krachtiger zouden willen ervaren in het dagelijks leven. Daarom heb het initiatief genomen om het boek te schrijven. Ik wil bij lezers het verlangen aanwakkeren dat God Zich manifesteert, zoals we dat kennen uit de getuigenissen van opwekkingsbewegingen, en zeker ook in het Nieuwe Testament: de krachtige verkondiging van het Woord, dat met blijdschap wordt ontvangen. Het gaat me niet zozeer om het uiterlijk vertoon dat vaak met een ‘opwekking’ gepaard gaat, als wel om de essentie: een manifestatie van de krachtige aanwezigheid van God. Die kan ook werken op een ‘rustige’ manier, als mensen bijvoorbeeld in de worsteling met een bepaalde zonde een doorbraak ervaren.’

Dr. Dekker: ‘Als ik je zo hoor praten, roept dat meteen weer het gevoel bij me op dat ik ook tijdens het lezen van je boek kreeg. Je gebruikt nu in korte tijd diverse keren het woord ‘krachtig’. Dat heeft te maken met beleving, en in relatie tot ‘opwekking’ denken we dan al gauw aan emotionele gebeurtenissen van berouw of juist van lofprijzing. Je nuanceert het door te zeggen dat het ook kan gaan om Gods werk in het rustige, alledaagse leven. Maar dat zijn voor mij wel twee verschillende sporen.
Op een van de eerste bladzijden van je boek zette je me op het puntje van mijn stoel met drie vragen: Hoe leren we sporen van Gods aanwezigheid zo opmerken dat God voor ons een levende werkelijkheid is en blijft? Hoe dragen we dit geloof over op de volgende generatie? En hoe kunnen we dit geloof uitdragen onder hen die er niet (meer) mee vertrouwd zijn? Dat zijn vragen waar ik al jaren mee bezig ben. Mijn focus ligt bij de gapende kloof tussen de wereld van God, geloof en de Bijbel en ons dagelijks leven. Dat is niet alleen een probleem van buitenkerkelijken. Wij delen allen in dezelfde ervaringen van verlangen, vertrouwen en verzet en het is goed om die dan ook te benoemen in een gesprek over Gods aanwezigheid in het alledaagse leven. Wie vindt het nu niet verschrikkelijk dat de MH17 is neergestort? Maar wat betekent het als ik gebeurtenissen met God in verband probeer te brengen?’