Waar bent u naar op zoek?

Waarderen en delen

15-06-2021

In de contacten met hun partners in Oost-Europa willen de vrijwilligers van Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) graag meer ruimte geven aan het geloofsgesprek, constateert Aart Peters.

Daarbij zijn het elkaar waarderen en wederzijds delen en ontvangen van belang en waardevol.

Het kan zomaar gebeuren dat in een ontmoeting, in een gesprek van hart tot hart de partners in een negatieve, gespannen situatie terechtkomen. De realiteit kan zijn dat de secularisatie een behoorlijke slag slaat, het kerkelijk leven uitholt, dat de kerk, het geloof voor velen geen optie meer is, jonge mensen of gezinnen naar elders trekken, de gemeente vergrijst. Er kunnen etnische spanningen zijn die voor polarisatie zorgen.

Een predikant kan verzuchten: ‘Ik moet alles alleen doen, de presbyters voelen zich alleen verantwoordelijk voor het materiële, terwijl er zoveel geestelijke nood, eenzaamheid en angst onder de mensen aanwezig is. Ik kom handen, ogen en oren tekort.’ Het is dan belangrijk met elkaar de realiteit onder ogen te zien en te benoemen. De realiteit is dat kerkverlating ook een zorg is voor de kerken in West-Europa. Samen kunnen de zorgen worden gedeeld én in het gebed voor de Heere God worden gebracht. Psalm 127 kan bemoedigen: ‘Zo de Heere het huis niet bouwt.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 juni 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.