Waar bent u naar op zoek?

Waarheidsvriend en kerkenraad

01-10-2012

Voor veel ambtsdragers is De Waarheidsvriend zondagse verplichte kost. Hoe zinvol is het blad voor kerkenraden? Wat kunnen ze er in de praktijk mee? De redactie hield een onderzoek onder kerkenraden.

‘Laten wij artikelen niet voor onszelf houden maar meer delen met anderen’, reageert een kerkenraadslid naar aanleiding van de enquête over het gebruik van De Waarheidsvriend door kerkenraden. Precies 117 ouderlingen en diakenen vulden de vragenlijst in, waarmee de reacties als representatief voor hervormd-gereformeerde kerkenraden gelden. De gegevens zijn voor de redactie van De Waarheidsvriend interessant.

Tijdens de ambtsdragersvergaderingen van de Gereformeerde Bond, waar de enquête deze maand werd gehouden, bleken veel abonnees aanwezig. Het gros van de kerkenraadsleden leest wekelijks De Waarheidsvriend. Wel zijn er verschillen tussen regio’s. Meestal heeft een ouderling of diaken zelf een abonnement. Een aantal kerkenraden betaalt dat voor zijn leden. En enkele hebben de gewoonte elk nieuw kerkenraadslid het eerste jaar een abonnement te schenken, waarna dit meestal individueel wordt voortgezet.

Door de relatief hoge beschikbaarheidsgraad komt De Waarheidsvriend weinig voor in de leesmap of ligt hij ter inzage in de consistorie.