Waar bent u naar op zoek?

Waarheidsvriend in 1956 en ’81

06-11-2012

Tussen 1956 en 1981 verandert het karakter van De Waarheidsvriend ingrijpend. De onderwerpkeuze wordt breder en actueler, analyseert Mirjam Hofman.

In De Waarheidsvriend van 1956 zijn er historisch georiënteerde artikelen, zoals een serie over de Dordtse Leerregels en een serie over nadere reformatoren. Maar historische personen en gebeurtenissen doen ook volop mee bij de behandeling van actuele kwesties.

Scribenten van De Waarheidsvriend schromen niet om een eigentijdse beoordeling van de geschiedenis te geven. Gebeurtenissen uit het verleden zijn goed of fout. Over het algemeen kun je stellen dat de auteurs van het bondsorgaan zich in deze jaren redelijk onbekommerd op het verleden beroepen. Het spreekt voor zich om de zestiende-eeuwer Calvijn aan te halen in een twintigste-eeuwse kwestie. In het heden kun je leren van het verleden.

De Waarheidsvriend in 1956 beoordeelt het geheel van de (kerk)geschiedenis vanuit de Reformatie. Aan de Vroege Kerk wordt een aantal keren gerefereerd.