Waar bent u naar op zoek?

‘Wake Up!’

20-01-2015

Als het over jaartallen gaat, staat het boek ‘Wake Up!’ van Lamm en Vanbeckevoort vol met verrassende overeenkomsten. Wie echter even nadenkt, ziet veel problemen, stelt dr. M.J. Paul vast.

Het hoofdstuk over Gods vaste tijden vervolgt met de vermelding dat de profeet Ezechiël 390 dagen op zijn linkerzijde moest liggen en 40 dagen op zijn rechterzijde (Ezech.4). Bij elkaar opgeteld zijn dat 430 dagen, symbool van 430 jaren. Na 70 jaar ballingschap bleef voor Israël nog 360 jaar over. Wie dat vermenigvuldigt met 7, het getal dat in Leviticus diverse malen als strafmaat genoemd wordt, komt op 2520 jaar.

De terugkeer van Israël in het beloofde land was vanaf 537 v.Chr. Wie hier 2520 jaar bij optelt en rekening houdt met de afwijkende kalenders, komt uit in 1948, het jaartal van de stichting van de staat Israël. Wat moeten we daarmee?

Er kleven heel wat problemen aan dit soort berekeningen. Hoe konden de tijdgenoten van Ezechiël ooit denken aan de genoemde vermenigvuldigingsfactor? En wat helemaal vreemd is: waarom gold die factor niet voor de periode van de ballingschap, maar pas daarna? Het is jammer en kwalijk dat het boek niet ingaat op de vele bezwaren die aan dergelijke berekeningen kleven.

Daarna komt een wonderlijk verhaal over bloedrode manen, gebaseerd op gegevens van de NASA, en gepubliceerd door Mark Biltz. In 2014 en 2015 zijn er vier volledige maansverduisteringen, die bovendien gelijk vallen met Pesach en het Loofhuttenfeest. Een dergelijke ‘tetrade’ op exact de bijbelse feesten komt in de hele 21e eeuw alleen maar voor in de jaren 2014-2015, aldus de auteurs.

Helaas klopt deze informatie niet en heeft Biltz zich vergist. De bloedrode manen zijn niet overal te zien en op de genoemde data in ieder geval niet in Jeruzalem.

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 23 januari 2015.