Waar bent u naar op zoek?

Wandeling met Psalm 84

30-09-2021

Door het grasland rond Molenaarsgraaf volgen zo’n veertig mensen ds. L. Wüllschleger en fluitist Marjolein de Wit. Vrij korte tijd na de middag in Babyloniënbroek is op zaterdag 25 september de tweede psalmenwandeling onder hun leiding in de Alblasserwaard, nu met Psalm 84 uit het liedboek van Israël. Bij het water, onder de bomen, in het open land klinken diverse berijmingen van deze psalm, onder meer uit de rooms-katholieke pen van Gabriël Smit:

Mijn ziel vindt nergens rust dan in Uw hoven;

mijn bonzend hart, mijn bloed

stijgt zingende van U ’t heelal te boven,

Uw luister tegemoet,-

mijn vleesch kan niets dan Uw erbarming loven.

‘Proeven aan de diepe woorden van de Psalmen; elkaar ontmoeten en bemoedigen; samen genieten van de schoonheid van natuur en Bijbel, van de zeggingskracht van muziek en Woord’: dat is voor De Wit de bedoeling van de psalmenwandelingen. Landschap en ontmoeting brengen al deze mensen samen, mensen die houden van taal en stilte, die luisteren als Psalm 84 in de woorden van Ida Gerhardt klinkt:

Hoe hartverrukkend uw woningen

Heer der hemelse scharen,

mijn ziel vergaat van verlangen

naar de voorhoven van de Heer

mijn hart, ja àl wat ik ben

het roept tot de levende God.

Twee uur later is weids land als decor verwisseld voor de houten banken van de Hervormde kerk. Poëzie wordt, in het afsluitende vesper, gebed en lied.

Leid ons, dat wij niet verzaken,

tot ook wij voor anker gaan. (PJV)