Waar bent u naar op zoek?

Wanneer ben je compleet?

24-04-2012

De Heere God verbindt in Zijn wijsheid levensomstandigheden en levensopgave met elkaar. Daar ben ik gaandeweg achter gekomen. Wij hebben de neiging om die twee om te draaien, schrijft mevrouw E.J. van Dijk.

Het gebeurt mij meerdere keren dat ik in gesprek raak met een jongere met een homofiele geaardheid. Al gauw gaat het dan vooral over wat hij of zij zal moeten missen in het leven. Meestal komt dan ter sprake dat genieten van seksualiteit niet aan de orde kan zijn terwijl de verlangens er wel zijn en dat hij of zij alleen, eenzaam door het leven zal moeten. Dat klinkt sneu, verdrietig en misschien zelfs wel zielig.

Als ik dan inbreng dat ik mij ook moet onthouden van seksualiteit en ook elke avond alleen thuiskom, zie ik meestal een verbaasde blik. Nooit over nagedacht. Stiekemweg vermoed ik vaak dat de ander dan ook nog denkt dat ik eigenlijk helemaal niet zielig en stakkerig ben. Hoe kan dat?