Waar bent u naar op zoek?

Deelnemers aan 18+-groepen stellen vooral persoonlijke geloofsvragen

‘Wanneer is het mijn geloof?’

Herman van Wijngaarden
Door: Herman van Wijngaarden
Jongeren en geloofsopvoeding
13-01-2022

Jongvolwassenen doen later belijdenis dan vroeger. De vanzelfsprekendheid dat je na de reguliere catechese direct nadenkt over het doen van belijdenis, is er vanaf. Dat roept de vraag op hoe een gemeente contact houdt met de 18+’ers die (nog) niet meedoen met de belijdeniscatechese.

De observatie dat jongeren later belijdenis doen, deed Esther Visser in een artikel dat ze in 2020 schreef in De Waarheidsvriend (nr.39). Een van de predikanten die ze voor haar artikel sprak, vertelde dat hij bijna geen mensen onder de 25 meer op belijdeniscatechese zag verschijnen. In een andere gemeente was de gemiddelde leeftijd weliswaar lager, maar toch nog duidelijk hoger dan 18, namelijk 22/23 jaar. Het is een tendens die de meeste predikanten uit het achterland van de HGJB herkennen. Jongeren ‘hebben langer de tijd nodig om toe te groeien naar belijdenis doen’, aldus Visser.

Toch stopt de reguliere catechese in het algemeen op achttienjarige leeftijd. De meeste methoden bieden materiaal voor zes of zeven seizoenen, dus als een tiener op twaalfjarige leeftijd instroomt in de catechese, is hij op z’n achttiende of negentiende ‘klaar’. Waar blijft hij dan als hij niet direct doorstroomt naar de belijdeniscatechese?

Analyse

Als antwoord op deze vraag zijn in veel gemeenten 18+-groepen in het leven geroepen, specifiek voor deze doelgroep: jongeren die de reguliere catechese hebben doorlopen, maar nog niet de stap maken naar de belijdeniscatechese. Enige onwennigheid of verlegenheid hierbij bleef echter aanwezig. Er is geen verzoek vaker bij de HGJB binnengekomen dan de vraag om specifiek 18+-materiaal.

Vorig jaar is daarom een analyse gemaakt van het verschijnsel 18+-groepen. Aan de hand van enquêtes en interviews heeft Sylvia Grondman, student aan de CHE, geprobeerd in kaart te brengen hoe de 18+-groepen eruitzien en wat hun eventuele behoeften zijn. Zowel jongeren uit de doelgroep als predikanten en andere catecheten werden bij dit onderzoek betrokken. Dat leverde interessante conclusies op.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 13 januari 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Herman van Wijngaarden
Herman van Wijngaarden

is conceptontwikkelaar bij de HGJB.