Waar bent u naar op zoek?

Wanneer is Jezus geboren?

10-12-2019

In de weken voor Kerst verschijnen ieder jaar weer diverse artikelen over de vraag wanneer Jezus nu precies geboren is. Zin en onzin lopen daarbij vaak door elkaar, constateert ds. D.M. Heikoop.

Wat weten we over het tijdstip waarop de Zaligmaker geboren is?

De dag waarop Christus werd geboren, is in ieder geval niet 25 december, de dag waarop dat in kerken wereldwijd gevierd wordt. Lukas vertelt ons dat de eersten die de blijde boodschap van Christus’ komst hoorden, de herders waren die in de velden rond Bethlehem de wacht hielden over hun kudde (Luk.2:8v.) Het is daar in december te koud om ’s nachts met kuddes in het open veld te verblijven. Dat werd alleen gedaan in de zomermaanden en daarin zal de geboorte dan ook hebben plaatsgevonden.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 12 december 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.