Waar bent u naar op zoek?

Wannenwetsch keert zich tegen management in kerk

20-01-2015

In onze tijd, en vooral ook in de kerk, hebben we behoefte aan mensen die de tijdgeest doorgronden en analyseren en vanuit het Woord wegen wijzen. Wannenwetsch is zo iemand die ons met de Schrift in de hand ‘komt hinderen’, schrijft ds. H. Liefting.

Deze Duitse theoloog was tot voor kort hoogleraar christelijke ethiek in Aberdeen. Het is de grote verdienste van prof. dr. Herman Paul en zijn vrouw, dr. Esther Jonker, nota bene historicus en neerlandica, om hem onder ons te introduceren.

In het boek Verlangen. Een theologische peiling hebben zij een vijftal opstellen van hem uitgebracht in het Nederlands. In de verschillende opstellen komt duidelijk naar voren dat onze cultuur wordt beheerst door begeerte. Dat is een begeerte die ten diepste niet bevredigd wordt. Mensen als Augustinus hadden dat al door. Hij werd verscheurd door verlangen naar de wereld en naar God. Tot zijn verlangen uiteindelijk tot vervulling kwam in God, waar het rust vond. Paul schrijft in zijn voortreffelijke inleiding dat het westerse christendom een religie van hoofd en handen geworden is, ten koste van het hart, terwijl het hart volgens Luther toch het meest typerende is voor een mens.

Daarom pleit hij voor een theologie van het verlangen. Zo’n theologie kan handvatten bieden aan een kerk die christenen wil toerusten voor een leven in een geseculariseerde cultuur van verlangen, waarin zo makkelijk de vervulling gezocht wordt in het wereldse.

De theologie van mensen als Augustinus is hierin heel fundamenteel, maar die moet dan wel in gesprek worden gebracht met onze eigen culture of desire, cultuur van verlangen.

Het volledige artikel is te lezen in De Waarheidsvriend van 23 januari 2015.