Waar bent u naar op zoek?

Wat betekent: nedergedaald in de hel?

20-11-2018

De nederdaling van Jezus in de hel is een bekende uitdrukking in de Apostolische Geloofsbelijdenis. Deze woorden hebben in de loop van de tijd veel pennen in beweging gebracht, stelt ds. J.H. Lammers.

Er is ook veel verschil van mening over de uitleg. 

Dr. B. Wentsel stelt in zijn dogmatiek dat het niet om een detail in de geloofsleer gaat. Hij schrijft: ‘Niettemin is dit gebeuren wel gekwalificeerd als een knooppunt waar alle draden van de waarheid samenkomen.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 november 2018.