Waar bent u naar op zoek?

Wat Bucer ons heeft nagelaten

16-10-2012

Martin Bucer is een vergeten reformator. Dat is jammer, want hij reikt dingen aan die ons vandaag uit de kerkelijke impasse kunnen helpen, schrijft ds. C. van Duijn.

Dr. M. van Campen schreef een boek over hem met als titel: Martin Bucer, de vergeten reformator. In ons land heeft dr. W. van ’t Spijker door zijn dissertatie over de ambten bij Martin Bucer aandacht voor hem gevraagd. In 1991 werd Bucer ook voor het voetlicht gehaald vanwege het feit dat hij 500 geleden in Schlettstadt (Elzas) werd geboren.

De aandacht voor Bucer is zeker toegenomen, maar bij het ‘grote publiek’ is hij toch nog de grote onbekende. Dat is niet terecht. Ik onderstreep de relevantie van zijn avondmaalsleer.

Martin Bucer is vooral bekend geworden vanwege zijn rol in de avondmaalsstrijd in de zestiende eeuw. Het reformatorische kamp werd verscheurd door het conflict tussen Luther en Zwingli. En Bucer probeerde te bemiddelen. Theologisch gezien ging het in dit conflict om de vraag ‘hoe’ God zich in Christus tot de mens wendt.