Waar bent u naar op zoek?

Wat en waarom we geloven

30-08-2011

De gemeente van Christus is in de Bijbel een gemeenschap die voortdurend leert. De Nederlandse Geloofsbelijdenis kan een gelovige in dat proces goed helpen. Zeker vandaag, schrijft ds. G.D. Kamphuis.

Leren is een kernwoord voor volgelingen van Christus. Ze dragen daarom die typerende naam: discipelen. Ook onze Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB) verwoordt dat subtiel in artikel 13. ‘We houden ons tevreden dat we leerjongeren van Christus zijn.’ De Naam van onze Heere belijden en Hem navolgen blijft een leerproces. Onze Heere en Meester gaf ons Zijn ‘handboek’, Zijn Woord. In principe hebben we daar genoeg aan om Zijn weg te leren. De woorden van God zijn helder en doorzichtig, ze zijn betrouwbaar, alle generaties door.

Op haar weg door de geschiedenis moest en moet de kerk telkens weer de dwalingen afwijzen, het geloof kort en krachtig samenvatten voor degenen die het belijden en tegenover hen die het bestrijden. In korte of langere bewoordingen werd het geloof van de gemeente verwoord. Zo ontstond ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Een belijdenis die de inhoud van ons geloof belijdt en verdedigt in tijden van crisis. Aan de hand van Gods eigen woorden wordt in 37 artikelen beleden wat de kerk van alle eeuwen gelooft en belijdt.