Waar bent u naar op zoek?

Wat gebeurt er als je Jezus volgt?

07-03-2018

Het gebeurt me niet vaak dat ik denk: daar wil ik graag bij zijn. Maar dat gebeurde wel toen de Wereldraad van Kerken de zendingsconferentie aankondigde, vertelt dr. J.A. van den Berg.

Dat kwam vooral door het thema, ‘Transforming discipleship’, transformerend, of vernieuwend discipelschap.

Als IZB zijn we al weer een aantal jaar geleden begonnen met het doordenken van het belang van het volgen van Jezus voor missionair zijn. Een van de inspiratiebronnen daarvoor was de conferentie in Kaapstad in 2010, die door de Lausanne-beweging was georganiseerd. Chris Wright sprak daar over het belang van discipelschap voor geloofwaardig getuigen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 8 maart 2018.