Waar bent u naar op zoek?

‘Wat heeft het voor zin?’

03-10-2017

Het besef dat ons leven ertoe doet, zorgt voor kleur en geur in ons leven. Als je de zin en betekenis van het leven echter niet meer ziet, kan dat op de lange termijn funest zijn voor je geestelijke gezondheid, schrijft Frans Koopmans.

Ieder mens verlangt immers naar een betekenisvol leven. Voor mensen die kampen met psychosociale of psychiatrische problematiek blijkt het ervaren van deze zin en betekenis, van doel en bestemming, cruciaal te zijn voor het omgaan met en het herstel van hun problemen. 

Waardig Levenseinde

Eind vorig jaar publiceerde D66 de initiatiefwet Waardig Levenseinde. Op grond van die wet zou iemand die zijn leven als voltooid beschouwt zelf autonoom de keuze moeten kunnen maken om zijn leven te beëindigen. Bij iemand die ‘lijdt aan het leven’ speelt het niet (meer) ervaren van zin en betekenis in het leven vaak een grote rol. De nu door D66 voorgestelde wet is eigenlijk een vervolg op de al langer bestaande euthanasiewet. Iemand die voor euthanasie in aanmerking wil komen, moet ‘existentieel lijden’: een lijden aan de zinloosheid en uitzichtloosheid van het leven, aan het gevoel van nutteloosheid, aan het verlies van doel en zingeving en aan het ontbreken van perspectief. Ook psychiatrische patiënten komen onder vergelijkbare voorwaarden in aanmerking. 

Negatieve kijk

Mensen die zin en betekenis in hun leven ervaren, blijken in het algemeen een betere fysieke en psychische gezondheid te hebben.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 oktober 2017.