Waar bent u naar op zoek?

Wat is doelgerichte prediking?

27-02-2018

Waarom een artikelenserie over prediking? Is er nog niet genoeg gezegd over dit onderwerp? Anderzijds: over iets wat waarde voor je heeft, blijf je denken en spreken, stelt ds. J.B. ten Hove.

Wat dat betreft ben ik dankbaar dat het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond de bezinning op de prediking blijft stimuleren. 

Behalve de betekenis die de prediking an sich heeft, heb je er als student theologie heel praktisch mee te maken, vooral wanneer je je voorbereidt op het werk in de wijngaard als predikant. Aan het einde van je studietijd mag je al beginnen met preken. Wanneer je bent bevestigd als herder en leraar van een concrete gemeente, is de prediking nog meer een van je kerntaken.

Roeping

Laat ik eerst een vraag stellen: ‘Waarom wil je eigenlijk preken?’ Misschien antwoord je: ‘Omdat ik geroepen ben.’ 

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 1 maart 2018.