Waar bent u naar op zoek?

Wat Jezus niet kan

ds. P.J. den Admirant
Door: ds. P.J. den Admirant
07-04-2022

Zichzelf kan Hij niet verlossen. Markus 15:31b

Het is te eenvoudig om te zeggen dat Gods almacht betekent dat Hij alles kan. Er zijn dingen die Hij niet kan. Hij kan niet ophouden met liefhebben. Zo verhinderde Christus’ liefde dat Hij van het kruis afkwam.

Soms hebben de tegenstanders van Christus – zonder dat zelf te beseffen – gelijk. Aan de voet van het kruis van Christus zijn het spotters die onbedoeld de waarheid spreken. Voorbijgangers roepen Jezus toe: ‘Verlos Uzelf en kom van het kruis af.’ De overpriesters en schriftgeleerden doen er een schep bovenop. Ze zeggen het tegen elkaar: ‘Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.’ Hoewel deze woorden een aanval zijn op Jezus’ macht, geven ze precies de kern van het Evangelie weer.

Almachtig

God is almachtig. Christus, de Zoon van God, is almachtig. Jezus’ discipelen beleden vol eerbied Zijn almacht toen Hij de zee en de golven tot rust bracht: ‘Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?’ Toch betekent Gods almacht niet dat Hij alles kan. Er zijn dingen die Jezus niet kan. Misschien verbaast u zich over dit zinnetje. Zijn er dingen die Jezus niet kan? Ja, als een volkomen Verlosser kan Hij Zichzelf niet verlossen.

Als kind reageerde ik op deze spot met de gedachte: had Jezus maar even Zijn macht laten zien. Dan waren deze mannen vol schaamte afgedropen. Maar dat doet Jezus niet. Dat kán Hij niet. Niet omdat Hij de macht er niet voor heeft, maar omdat de wil daarvoor Hem ontbreekt. Hij is te veel Zaligmaker om aan Zichzelf te denken en niet aan hen voor wie Hij de dood ingaat en Zijn bloed vergiet. Niet kunnen is bij Jezus niet willen. Zichzelf verlossen zou ten koste gaan van de verlossing van allen die in Hem geloven. Zoals een moeder geen brood kan eten als haar kind het nodig heeft, omdat het van honger zou omkomen. Zo kan Jezus het kruis niet verlaten.

Uit liefde

Deze daad van sterven aan het kruis laat Jezus’ ‘onmacht’ zien die voortkomt uit Zijn liefde. Ik kan het beter anders zeggen: Jezus blijft op de plaats die God voor Hem bestemd heeft, en laat daarmee de overmacht zien van Zijn liefde. Geestelijke leiders spotten met Zijn dood aan het kruis alsof Hij sterft uit onmacht, als een door God Verworpene. Anders zou Hij wel ingegrepen hebben, zo denken zij. Zij weten niet dat de Vader Zijn Zoon overgaf aan de dood uit liefde voor allen die zonder Zijn offer niet kunnen leven. Hij spaarde Zijn eigen Zoon niet om ons wel te kunnen sparen. Hier, bij het kruis zien we de liefde van de Vader en van de Zoon samenkomen. De Vader kan niet ingrijpen, de Zoon kan niet van het kruis afkomen. Dit is Zijn almachtige liefde. Christus kan redden wie niemand redden kan. Hij kan dragen wat niemand dragen kan. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. (Jes.53:5)

Stil en blij

Dit maakt de stille week echt tot een stille week. Het is om stil van te worden. Als tot ons doordringt dat Jezus Zichzelf niet kon verlossen om mij te redden, word ik klein voor God en denk ik niet meer zo groot over mijzelf. Om mijn zonden en in mijn plaats moest Hij daar hangen.

Het vult mijn hart met diepe vreugde: Hij kon Zichzelf niet verlossen, omdat Hij óns wilde verlossen. Zo wordt Hij bron van onze diepe blijdschap. Zijn liefde en Zijn genade zijn zo groot dat Hij van het kruis niet af wilde komen. O liefde die, om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden.

Afgewezen

Begrijp ik dit wonder? Nee, maar ik peil iets van Zijn ontzagwekkende liefde. Deze liefde stelt ons wel voor een indringende vraag: Kunnen wij aan Jezus voorbij leven, Hem verwerpen of buiten ons leven sluiten? Of kunnen we dat niet (meer)? Het is aangrijpend als dit toch gebeurt. Jezus kán afgewezen worden. Het is een onmogelijke mogelijkheid. We zien het om ons heen. We zien het bij onszelf, als wij van Zijn liefde niet dankbaar gebruik maken. Laten deze spotwoorden (en evangeliewoorden) ons doen inzien en ervan doordringen: Jezus kon Zichzelf niet verlossen, omdat Hij ons behoud zo op het oog had dat Hij Zijn eigen leven ervoor overhad. Kan ik Hem dan voorbijlopen?

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis

en Hij hangt er mijnentwege,

mij ten zegen.

Dank U, Heere Jezus, voor wat U niet kon. Dank voor Uw machtige liefde.

ds. P.J. den Admirant
ds. P.J. den Admirant