Waar bent u naar op zoek?

Wat mag de kerk jou kosten?

21-03-2018

Van de drie belijdenisvragen die meestal gesteld worden aan nieuwe lidmaten, kan de derde rekenen op de meeste allergie. Dat geldt zeker bij jonge mensen, zeg maar tot 45 jaar, constateert ds. M. van Leeuwen.

Ze reageren allergisch, omdat hier ook het instituut kerk een rol speelt. 

Allergie treedt op, omdat jongeren zich hier ook verbinden aan iets heel concreets, aan andere mensen die hetzelfde geloof belijden, aan mensen die ze niet zelf uitkiezen, maar God.

De derde belijdenisvraag is de praktische en plaatselijke uitwerking van de tweede, je roeping als belijdend gelovige, altijd en overal. Die tweede vraag is op zijn beurt weer de logische consequentie van de eerste: wie is God?

Het is goed om eerlijk te overwegen of ons belijden ook deze derde vraag aankan. Tegelijk geldt: als hier een ‘nee’ op volgt, is het maar de vraag of we beide eerste vragen wel begrepen hebben.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 22 maart 2018.