Waar bent u naar op zoek?

Wat predikant nog kan zeggen

06-12-2011

De mediahype rond de hersteld hervormde predikant A. Vlietstra uit Katwijk roept de vraag op wat een predikant vandaag wel en niet mag zeggen. Bart Bouter, advocaat, over de vraag of hij op de kansel en in de kerkbode op zijn woorden moet gaan letten.

Maandag 14 november 2011. De dag waarop ds. A. Vlietstra te Katwijk aan Zee plotseling het middelpunt van het nieuws in Nederland is. In de nieuwsbrief van zijn gemeente citeert ds. Vlietstra de zeventiende-eeuwse predikant Jacobus Koelman over straffen in de opvoeding.

Er steekt een storm van onbegrip en protest op. Diverse organisaties, waaronder het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, vinden het geciteerde stuk onacceptabel, schadelijk en strafbaar. Een PvdA-Kamerlid stelt zelfs direct Kamervragen aan de staatssecretarissen van Volksgezondheid en Justitie en vraagt wat zij ‘gaan ondernemen om deze dominee te stoppen’. Op diverse internetfora wordt de Katwijkse predikant verbaal een kopje kleiner gemaakt.

Kan een predikant in de nieuwsbrief of kerkbode van zijn gemeente dan maar beter niet meer schrijven over onderwerpen die voor de meerderheid van de Nederlandse samenleving niet vanzelfsprekend zijn? Welke ruimte is er voor predikanten om te schrijven en te zeggen wat ze willen?