Waar bent u naar op zoek?

De verzoening verkondigen blijft noodzakelijk (7, slot)

We hebben een Advocaat

Dr. M.J. Kater
Door: Dr. M.J. Kater
07-06-2022

Het klinkt bijna als een verwijt richting de prediking: ‘Het gaat in de kerk altijd maar weer over verzoening van onze zonden.’ ‘Het gaat veel meer om het leven als christen…’ Dat laatste is zeker waar, maar wat is er aan de hand als we op de betekenis van de verzoening uitgekeken zijn?

‘Eens verzoend is voor altijd verzoend, dus waarom dan nog blijven hangen in de verzoening?’ Zoiets als: ‘Dat weten we nu inmiddels wel’, horen we regelmatig. Dit geeft te denken.

Actieve dienst

Jezus Christus is in actieve dienst als Hogepriester. Zijn diensttijd zit er niet op. Over Hem spreken in de verleden tijd dient Zijn zaak niet. Misschien dat te veel preken toch in de verleden tijd gehouden worden, waarbij vervolgens nog alle mogelijke moeite gedaan wordt dat naar vandaag te brengen. Dat is een heksentoer, al is dat een wonderlijke uitdrukking voor het werk van een dienaar van het Woord.

Jezus’ actieve dienst betreft niet meer het offeren, want dat heeft Hij eenmaal en volmaakt gedaan in het geven van Zijn eigen leven op het vloekhout-altaar van Golgotha. Maar op grond van die verrichte dienst zet Hij Zijn werk voort vanuit de hemel als de biddende en zegenende Hogepriester.

Bedekking

De woorden in 1 Johannes 2:1,2 vormen het verlengde van het openingshoofdstuk van deze brief. De gedachtegang van het eerste hoofdstuk leidt tot het Evangelie van de verzoening zoals in deze tekst. Johannes neemt ons mee naar de verzoening als ‘bedekking’ van de zonden (het verzoendeksel).

Zeker speelt op de achtergrond mee de opvatting dat Jezus niet echt mens geweest is en dat gelovigen eigenlijk ook boven dit aardse leven verheven zijn en zodoende de gedachte konden hebben dat ze zonder zonden waren. De dwaalleer heeft dus het karakter van docetisme (lichaam is slechts schijn) en dualisme (tegenstelling tussen het geestelijke en natuurlijke). Niet zonder reden benadrukt Johannes daarom beide aspecten: het ware mens-zijn van Jezus én het feit dat we juist in ons menselijke, aardse bestaan de liefde tot God in praktijk mogen brengen. Dat doe je niet alleen met je geest, maar in je dagelijks bestaan.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 juni 2022. Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Dr. M.J. Kater
Dr. M.J. Kater

is hoogleraar Praktische theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn.