Waar bent u naar op zoek?

We kunnen op God aan

18-08-2020

God doet recht. Dat is het eerste wat bij mij bovenkomt als ik denk aan de rechtvaardigheid van God. God is rechtvaardig vanuit Zichzelf en doet daarom ook recht. Dat kan niet anders, betoogt ds. P. Nobel.

Hij is zoals Hij doet en Hij doet zoals Hij is. Zijn eigenschappen corresponderen met Zijn wezen. 

Je moet er toch niet aan denken dat God niet rechtvaardig is. Dat Hij al het onrecht in wereld en kerk op zijn beloop laat. Dat de dader een eeuwige voorsprong zou hebben op zijn slachtoffer. Dat zou wijzen op onverschilligheid van God tegenover Zijn eigen schepping. Nee, Hij komt op het onrecht terug. Hij zet het recht, overeenkomstig Zijn wezen. 

Dag van het recht

Wij belijden immers dat Jezus Christus zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. In Hem is God present in de volheid en eenheid van Zijn deugden, want Hij heeft Gods Naam geopenbaard.

Op deze ‘dag van het recht’ zal God Zijn heilbrengende, reddende gerechtigheid laten zien: Hij zal verdrukten bevrijden, lammen doen springen, paria’s in een nieuwe gemeenschap plaatsen, de geschonden schepping louteren en vernieuwen.

Deze dag van het recht brengt ook de grote scheiding (Matt.25:31-46; Openb.20:11-15). De gelovigen zullen samen met Christus de ongelovigen oordelen. Misdadigers zullen hun rechtvaardige straf niet ontlopen en aan wantoestanden wordt een einde gemaakt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 20 augustus 2020.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.