Waar bent u naar op zoek?

Wedergeboorte is van dood levend worden

16-10-2017

Wanneer ben je bekeerd? En als het gaat over opnieuw geboren worden, wat is dan het verschil? Of gaat het over hetzelfde? Kun je zeggen dat iemand opnieuw geboren of bekeerd ís? Of is dat juist een levenslang proces?, vraagt ds. J.J. ten Brinke.

Met deze vragen in onze gedachten verkennen we het spreken van onze belijdenis. En eerlijk is eerlijk: daarin lopen de termen soms behoorlijk door elkaar. Het is zinvol zo helder mogelijk te onderscheiden, zonder het één van het ander te scheiden.

Daarbij dienen we voortdurend te bedenken dat de gereformeerde belijdenis niet gelezen wil worden als een theoretische verhandeling, maar als een lied waarmee de kerk haar verwondering over (de grote daden van) haar Heere bezingt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 19 oktober 2017.