Waar bent u naar op zoek?

Wees nuchter

Ds. G. Lugthart
Door: Ds. G. Lugthart
28-04-2022

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. 1 Petrus 1:13

Petrus is zijn brief begonnen met de hoop die er is door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Die hoop maakt alles anders. Maar hoe houd je die hoop vast? Petrus roept op tot het disciplineren van je denken.

Dat is wat hij bedoelt met het omgorden van de lendenen van je verstand. Het omgorden van je lendenen was iets wat hoorde bij het dagelijks leven in het Oude Oosten. Men ging gekleed in lange gewaden en die konden hinderlijk om je heen wapperen bij het lopen. Daarom droeg je een gordel om je middel, die je aansnoerde als je opstond om ergens naar toe te gaan. Daarmee kon je je kleding in bedwang houden.

Een vol hoofd

Dat bekende beeld past Petrus toe op het denken van een christen. Soms kan je hoofd zo vol zitten met allerlei gedachten dat je erover struikelt en dat het een gezond geestelijk leven in de weg staat. Er kan zoveel door je hoofd gaan – moeilijke vragen over God, dingen die je niet op een rijtje krijgt, twijfels misschien ook wel – dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Petrus schrijft dan niet: schakel je verstand nou maar uit en probeer maar gewoon te geloven zonder er verder over na te denken. Nee. Dat doet hij niet, want het geloof wil ook begrijpen. En dat is goed. Petrus bedoelt wel: houd je denken onder controle. Denk niet dat je overal altijd direct een antwoord op moet hebben. Laat je niet in verwarring brengen door alles wat er opborrelt in je ziel. ‘Wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.’

Door al je vragen en gedachten kun je ook zomaar het belangrijkste kwijtraken, namelijk het zicht op de Heiland en dat wat Hij beloofd heeft. Het kan dan gebeuren dat je in een moeras terechtkomt en daar helemaal in wegzakt, zodat je het einddoel van het geloof ook niet meer ziet, namelijk de zaligheid van je ziel.

Nuchter

Het gaat er dus om dat je jezelf een bepaalde discipline oplegt, een denk-discipline: om te midden van alle vragen die je misschien hebt, je gedachten toch heel bewust telkens weer te richten op dat wat God beloofd heeft en op Zijn genade in Jezus Christus.

En wees dan ook nuchter. Nuchter zijn is het tegenovergestelde van leven in een roes. Als je in een roes leeft, ben je niet alert. Dan word je te veel door iets in beslag genomen, waardoor andere dingen heel makkelijk aan je aandacht ontsnappen. Dat zie je heel concreet als iemand onder invloed is van alcohol of drugs. Die is niet meer helder. Als je onder invloed bent, kun je zomaar dingen doen waar je later spijt van krijgt. Je gaat dan niet meer recht op je doel af, maar je gaat zwalken, je kunt zelfs de weg kwijtraken en in een sloot terechtkomen. Of er gebeurt nog iets ergers.

Niet alleen alcohol of drugs, ook andere dingen kunnen je in een roes brengen. Je bankrekening bijvoorbeeld, of je carrière. Dingen die voor het oog heel onschuldig lijken, kunnen je toch zo in beslag nemen dat ze je afleiden van het eigenlijke doel van je leven. De drang om altijd maar online te moeten zijn. Het geluk van je kinderen. Je kunt er zo in meegezogen worden. Het kunnen trouwens net zo goed negatieve dingen zijn: angstgevoelens die je gaan beheersen, de eenzaamheid die je ervaart, een ziekte waarmee je te maken hebt of de zorgen die je jezelf maakt over de situatie in de wereld.

Erin delen

Daarom ook de oproep: wees nuchter. Wees alert. Waak ervoor dat je niet in een roes terechtkomt, waardoor je gaat zwalken en je de hoop zomaar verliezen kunt.

Hoe je dat doet? Door je hoofd en je hart telkens weer te richten op Hem, Die je vrijgekocht heeft met Zijn kostbaar bloed (vs.18,19). Laat je voeden door Hem. Bedenk hoe God Hem uit de doden heeft opgewekt en Hem nu doet delen in Zijn heerlijkheid. Dat is gebeurd en dat is ook nu nog steeds hoe het is. Daarin ligt ook onze zaligheid verankerd, want Hij houdt Zijn heerlijkheid niet voor Zichzelf. Hij doet daar al de Zijnen in delen. Wie het gelooft, die heeft het. ‘En hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.’

Ds. G. Lugthart
Ds. G. Lugthart