Waar bent u naar op zoek?

Welk werk doet dr. J. van Beelen als regionaal adviseur

29-03-2016

Als regionaal adviseur fungeert dr. J. van Beelen uit Veenendaal als een kerkordelijke vraagbaak. Hij is adviseur van de (breed moderamina van de) classicale vergaderingen in Gelderland, sinds 1 oktober ook in Overijssel. Wat houdt zijn taak in?

‘Ik ben bij de vergaderingen van het breed moderamen, zeg maar het bestuur van de classis, met als inbreng de kerkordelijke kennis en ervaring van elders. Ik help een breed moderamen bij allerlei goedkeuringen en besluiten over gemeenten en ambtsdragers. Ook denk ik mee over de vraag, hoe een classicale vergadering nut en betekenis heeft voor de gemeenten.

De breed moderamina in een regio werken samen in een classicaal-regionaal overlegorgaan (CRO). Zij wisselen ervaringen uit, zoeken een gezamenlijke aanpak en hebben contact met de regionale colleges. Bij twee daarvan, die voor de visitatie (RCV) en die voor behandeling van beheerszaken (RCBB), ben ik als adviseur betrokken. Daarnaast hebben we als RACV’s geregeld overleg, deels samen met de juristen in Utrecht en de adviseurs kerkbeheer.

Kerkenraden en individuele kerkleden kunnen rechtstreeks of via de gemeenteadviseur bij mij terecht voor kerkordelijke vragen in de breedste zin van het woord.’

Hulp en bescherming

Wat is de waarde van uw werk?

‘De waarde van de bovenplaatselijke organen en mijn adviseurswerk daarin is gelegen in de bescherming van en hulp voor gemeenten en personen. Men kan op het bredere verband van de kerk terugvallen. Als RACV draag ik bij aan de (kerkordelijke) kwaliteit en eenheid van aanpak en lever ik voor besluiten teksten en bijdragen aan teksten.

Een kerkenraad en breed moderamen kunnen plotseling geconfronteerd worden met een conflict, bijvoorbeeld met de predikant. Ik geef aan welke mogelijkheden van aanpak er zijn en ook wat men vooral niet moet doen. Vanwege mijn geheimhoudingsplicht kan ik hierover geen concrete voorbeelden geven.

Soms zijn er tegenstrijdige belangen in een gemeente, waardoor men met elkaar vastloopt en hulp vraagt. Momenteel zijn we met iets ingewikkelds bezig, waarin meerdere wijkgemeenten en personen evenzoveel belangen hebben.

Lees de volledige tekst van dit interview in De Waarheidsvriend van 1 april 2016.