Waar bent u naar op zoek?

Welkom, nieuwkomers

26-09-2011

De kerkelijke gemeente die in de nieuwbouwwijk Dragonder-Oost/Veenendaal-Oost is ontstaan, krijgt dit najaar de formele status van negende wijkgemeente binnen de plaatselijke hervormde gemeente. Ds. J.K.M. Gerling over gemeentevorming in de nieuwbouw.

Toen het opbouwwerk in Dragonder-Oost in 2005 goed op gang kwam, bleek dat zich in de wijk vooral jonge gezinnen vestigden. Dat is overigens tot op de dag van vandaag zo. Als ik in de kaartenbak kijk, zie ik een gemiddelde leeftijd van onze leden van 29,6 jaar. Deze (veelal) jonge mensen stonden dus samen voor de roeping een gemeente op te bouwen. Voor een belangrijk deel waren ze uit Veenendaal afkomstig, een kleiner deel kwam van elders.

Een verhuizing (zeker naar een grote nieuwbouwwijk) is een kritisch moment voor kerkelijke betrokkenheid. De overgang van een vertrouwde omgeving (met vaak stevige sociale controle) naar een nieuwe woning in een wijk waar mensen elkaar (nog) niet kennen, is voor velen helaas het moment het kerkelijke bijltje erbij neer te gooien. Tegelijkertijd biedt een verhuizing ook grote kansen. Als er een warme gemeente klaar staat om mensen die verhuizen op te vangen, kan dat voor hen een kans zijn om ‘opnieuw te beginnen’, om welke reden dan ook.