Waar bent u naar op zoek?

Wereldwijde afname van biodiversiteit bedreigt de ecosystemen

25-09-2019

Het is verfrissend om de wereld waarin wij leven regelmatig te bezien vanuit een andere invalshoek. Dit helpt ons om buiten vaste structuren te denken en zien, vindt drs. D.J. Gijsbertsen.

Het is randvoorwaarde om tot nieuwe ontdekkingen, inzichten en innovaties te komen.

Anders kijken, luisteren en waarnemen kan de weg openen tot vernieuwing van ons denken (Ef.4:23) en handelen (Jak.1:22). 

Zang van de schepping

De invalshoek die ik hier kies, is die van ‘de schepping als loflied’. De Bijbel leert ons: ‘…heel de aarde is vol van Zijn heerlijkheid!’ (Jes.6:3) De schepping vormt één groot loflied aan haar Schepper. Zodanig zelfs dat we de Schepper kunnen kennen uit de zichtbare dingen (Rom.1:20).

Als ecoloog ben ik bijna dagelijks bezig met de schepping. Kijkend, luisterend en onderzoekend, bijvoorbeeld tijdens een broedvogelonderzoek in het vroege voorjaar. Wie kent zelf niet die momenten van verstild luisteren naar een zingende merel op het dak of een roodborst in de bosrand? Je hoeft tenslotte geen ecoloog te zijn om iets van het dagelijks hoorbare loflied mee te krijgen.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 26 september 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.