Waar bent u naar op zoek?

Werk Geref. Bond

19-05-2023

Eerder deze maand ontvingen alle abonnees van De Waarheidsvriend een flyer, waarin summier een dwarsdoorsnede van het werk van de Gereformeerde Bond voor het voetlicht gebracht wordt. Mogen we het (financiële) meeleven met onze taak in de kerk onder de aandacht brengen? Vanwege de ANBI-status is uw gift aftrekbaar.