Waar bent u naar op zoek?

Werk Geref. Bond

03-06-2021

Vorige week ontvingen alle abonnees van De Waarheidsvriend een flyer, waarin summier een dwarsdoorsnede van het werk van de Gereformeerde Bond voor het voetlicht gebracht wordt. Mogen we het (financiële) meeleven met onze taak in de kerk onder de aandacht brengen?