Waar bent u naar op zoek?

Werk SDOK is na vijftig jaar relevanter dan ooit

08-11-2016

Vijftig jaar geleden werd mede door het getuigenis van de Roemeense predikant ds. Richard Wurmbrand de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) opgericht, concludeert Andre van Grol.

De stichting SDOK zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd en geeft hen een stem om ook de kerk in Nederland aan te moedigen Jezus Christus te (blijven) volgen.

‘Het is vreselijk om in de gevangenis terecht te komen. Maar het is veel erger om in vrijheid te slapen’.

Dit citaat is afkomstig van de Roemeense predikant Richard Wurmbrand. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw zat Wurmbrand veertien jaar gevangen vanwege zijn geloof, waarvan enkele jaren in eenzame opsluiting, in een cel enkele meters onder grond. Ook zijn vrouw Sabina werd drie jaar lang opgesloten en moest zware dwangarbeid verrichten. In december 1965 verliet Wurmbrand Roemenië en werd hij bekend als de ‘stem van de martelaren’. Hij schreef over zijn tijd in de gevangenis in het boekje Gemarteld om Christus’ wil.

Vervolging

Degenen die in de begintijd van SDOK een bijeenkomst hebben bezocht waarop Wurmbrand sprak, zullen zich zijn schreeuw om aandacht voor de vervolgde kerk herinneren. Wurmbrand sprak niet alleen over de vervolgde kerk, hij kwam er zelf uit. In de leerschool van vervolging had hij aan den lijve ondervonden wat het betekent om gemarteld te worden voor Christus. Zijn lichaam droeg er letterlijk de sporen van. Hij opende de ogen van veel christenen in de westerse wereld voor de intense vervolging die achter het IJzeren Gordijn plaatsvond.

Toch ging de boodschap van Wurmbrand verder dan die van pijn en vernedering. Juist in de moeilijkste omstandigheden had Wurmbrand de kracht van Gods aanwezigheid ervaren. Hij sprak met intense bewogenheid over de liefde van zijn Heiland die hij in de meest eenzame momenten in zijn cel had ervaren.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 11 november 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)