Waar bent u naar op zoek?

Onder het gehoor van ds. G. Boer (1)

Wervend om behoud

Dr. A. de Reuver
Door: Dr. A. de Reuver
05-01-2023

Ds. G. Boer droeg de evangelieschat in een breekbaar vat. Ik zie hem nog staan op de kansel van de Morgensterkerk in Zoetermeer, zijn laatste gemeente. Lichamelijk broos en vermoeid, geestelijk vol van gloed en kracht. Op 17 januari is het vijftig jaar geleden dat hij overleed. Wat kenmerkte zijn prediking?

Als ik zijn preken lees, hoor ik nog die sonore, stoere stem. Sober en traag waren zijn gebaren, geladen en gezagvol zijn woorden. In een taalkleed dat je alleen maar ‘Boeriaans’ kon noemen. Zeggingskracht ging ervan uit, waaronder je had te buigen of te breken. Of moet ik zeggen: waaronder je moest buigen door te breken? Zo althans verging het mij en vele anderen.

De kracht van Boers prediking was ‘vreemde’ kracht, gegeven van omhoog, verleend uit genade. De gevolmachtigde brenger van Zeggingskracht ging ervan uitde boodschap ging schuil in zijn Opdrachtgever. Meer dan zaakgelastigde was hij niet. De last van die zaak was hem door een Ander opgelegd. Heel zijn zeggenschap was leengoed. Hij had zijn boodschap niet bedacht, maar letterlijk van horen zeggen. Deze was geen product van eigen creativiteit, maar ontleend aan Hem Die gegeven is alle exousia (volmacht) in hemel en op aarde. Niets meer, ook niets minder. Wat hem vulde van omhoog, droop door de woorden naar omlaag, tot op de bodem van je ziel.

Mystieke momenten

Je zat in de kerk, maar een andere werkelijkheid omringde je. Lijfelijk in de kerkbank, maar geestelijk zat je in de beklaagdenbank. Tot zondaar werd je geoordeeld, en als zondaar vrijgesproken, geknakt en weer opgericht, gewond en toch geheeld om Jezus’ wil, de gewonde Geneesheer. Daar ontsloot zich het geheimenis van Gods presentie. Daar stond de Heilige aan de deur van het hart, voor Wie ik, onheilige, niet staande blijf. Daar stond God de Zoon, in het Evangelie gekleed, gereed om met Zijn wonden mijn onheiligheid te bedekken. Daar kwam de Geest van de Vader en de Zoon op de wagen van het Woord met al de schatten van het heil. Als ik ergens enige kennis kreeg aan wie God is en wie ik zelf ben, dan is het vooral daar en toen. Mystieke momenten, die een ongeneeslijk ontzag in je ziel nalaten voor Gods verhevenheid en Zijn neergebogenheid, verborgen voor het brein, onthuld voor het hart.

Een aarden vat

Lag dat aan het talent van Boer? Was hij het die over dit geheimenis beschikte? Hij zelf wist wel beter. Toen hij in 1965 intrede deed in Katwijk, zijn voorlaatste gemeente, deed hij daar een boekje over open. Hij preekte over de schat in het vat (2 Kor.4). Zijn eerste zin was meteen raak: ‘Gemeente in Katwijk aan Zee, Paulus is een wonderlijk man. Hij protesteert niet als hij honger ondergaat en koude, schipbreuk lijdt, uit synagogen wordt geworpen, gegeseld en gestenigd wordt. Hij laat maar met zich doen. Niet omdat hij Joris Goedbloed heet, maar omdat hij een apostel is van Jezus Christus.’

Een apostel is niet meer dan slaaf. Zo’n slaaf kan nergens over beschikken. Al wat hij uit te delen heeft, is hem door zijn Meester toebedeeld. ‘In de totale ontlediging heeft God hem de schat van het Evangelie gegeven.’ Een prediker is een goedbedeelde bedelaar. Meer niet. Dan is hij in één woord geprezen. Als hij zich een hogere status aanmatigt, leeft hij boven zijn stand en maakt hij zich aan diefstal schuldig. ‘Zodra de persoon van Paulus floreert, sterft de apostel in hem.’

Boer was het zich bewust. De schat van het Evangelie is verpakt in een aarden kruik. Stof en leem. Onooglijk, onaanzienlijk. ‘Dat valt ons tegen, want het oog wil ook wat. Wij zijn van mening dat de verpakking in overeenstemming moet zijn met de waardevolle inhoud: de schat. Dat is niet het geval. God gaat te werk als een man in het Oosten, die zijn parels en gouden munten steekt in een lemen, breekbaar, vergankelijk, waardeloos vat. Deze verpakking behoort tot de ergernis van het Evangelie.’

Lees de volledige tekst van dit artikel in het eindejaarsnummer van De Waarheidsvriend van donderdag 5 januari 2023. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Dr. A. de Reuver
Dr. A. de Reuver

uit Waddinxveen is emeritus hoogleraar Gereformeerde godgeleerdheid vanwege
de Gereformeerde Bond.