Waar bent u naar op zoek?

Wie is het middelpunt?

05-03-2019

Zelfontplooiing is een begrip geworden. Natuurlijk is het niet nieuw dat iemand zich ontplooit. Dat is gegeven met het menszijn. Door levenservaring en door het opdoen van kennis komt je leven tot ontplooiing, stelt ds. J. Bogerd.

Het maakt natuurlijk wel uit wie de leiding heeft bij deze veranderingen. Voor christenen is het Woord van God het kompas. De Bijbel wijst ons de weg. Zo groeien we steeds meer in de gemeenschap met Christus en met de broeders en zusters. Aangezien de gelovige ook een taak in de wereld heeft, is het belangrijk dat je leven zo vorm krijgt dat je deugdzaam opgroeit en dat je je plekje inneemt in de maatschappij. Een beetje burgerlijkheid was en is de kerk niet vreemd. 

Ingewikkeld

Jezelf ontplooien hoort bij het leven. Toch ging het in de kerk niet over zelfontplooiing. Wel werd er gepreekt over zelfverloochening.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 7 maart 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.