Waar bent u naar op zoek?

Wie kan hoogleraar theologie worden?

07-07-2015

De PThU benoemde recent tweemaal een Duitse theoloog. In Kampen vervangt (alleen) dr. E.A. de Boer twee voorgangers. Hoe moeilijk is het voor een protestantse universiteit een bekwame Nederlandse theoloog aan te stellen?

Waar zijn de Bogermannen? Voor hervormd-gereformeerden een actuele vraag nu dr. G. van den Brink deze zomer en dr. J. Hoek per oktober bijzonder hoogleraar af zijn en beiden voor een vacature zorgen. Dr. Van den Brink gaat verder als fulltime ‘gewoon’ hoogleraar aan de Vrije Universiteit, dr. Hoek gaat met emeritaat. Zijn er geschikte opvolgers?

Op zichzelf kent de hervormd-gereformeerde kring best een aantal gepromoveerde theologen. Zo voegden de laatste jaren de predikanten G. Schaap, M.A. van den Berg, W.M. Dekker en M. Visser (2008), Joh. van Holten en J.A. van den Berg (2009), R.W. de Koeijer en T.T.J. Pleizier (2010), W. Dekker (2011), A.J. Kunz, M. Klaassen en G.C. Vreugdenhil (2013) en A.C. Verweij (2014) zich bij het doctorengezelschap.

De Gereformeerde Bond investeerde in het creëren van een vijver van gepromoveerde theologen door in 1999 een promovendiberaad te starten, dat nog steeds twee keer per jaar bijeenkomt. Onder leiding van onder anderen de gereformeerde bondshoogleraren leest en becommentarieert het gezelschap elkaars werk. Het beraad kent zo’n vijftig leden, onder wie een behoorlijk aantal predikanten. Het onderlinge contact voorkomt ook dat promoveren een eenzaam avontuur is.

Toch is een benoeming voor het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond daarmee niet bekeken. Anno 2015 stelt de overheid in toenemende mate eisen aan het academische niveau, met bijbehorende publicaties en een netwerk in een internationale context.

Daar komt bij dat de Gereformeerde Bond zelf van zijn hoogleraren ten minste vijf jaar pastorie-ervaring verlangt. Algemeen secretaris P.J. Vergunst erkent dat deze eisen onderling kunnen schuren.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 10 juli 2015.