Waar bent u naar op zoek?

column

Wie wind zaait…

Ir. Bert-Jan Ruissen
Door: Ir. Bert-Jan Ruissen
Politiek
Israël
18-04-2023

Wie de vele bestedingen van de Europese Unie doorneemt, ontdekt nogal wonderlijke uitgaven. Er zijn veel begrotingsposten waar makkelijk een streep door kan worden gezet. Maar één ding staat wel bovenaan: de EU-subsidie voor antisemitisch en haatzaaiend lesmateriaal op Palestijnse scholen.

Elk jaar gaat er ruim 200 miljoen euro EU-geld naar de Palestijnse Autoriteit, onder meer voor scholen en lesmateriaal. Maar wat voor een materiaal. Een geschiedenisboek meldt dat Joden verderfelijk zijn. Een atlas laat de staat Israël weg. Een rekenboek laat kinderen de doden en gewonden van een Palestijnse aanslag optellen. Jongens en meisjes krijgen zo onderwijs vol haat. Dan denk ik aan Hosea 8:7: ‘Want wind zaaien zij, maar een wervelwind zullen zij oogsten.’ Wie onrust veroorzaakt, zal de gevolgen zelf ondervinden.

Het vooruitzicht dat deze kinderen ooit vreedzaam samenleven met Joden of andere Israëli’s, verdwijnt richting de horizon. Steeds hebben onderzoekers de foute inhoud van deze boeken aangetoond. Telkens beloven de Palestijnse autoriteiten verbeteringen. Maar steeds komt daar niets van terecht. Zo kan het niet doorgaan. In nauwe samenwerking met gelijkgezinde parlementariërs leggen we hier keer op keer de vinger bij. Zo hebben we voorgesteld ettelijke miljoenen van deze subsidie te bevriezen. Het geld zou pas vrijkomen zodra het lesmateriaal wél voldoet aan de VN-normen voor goed onderwijs.

Europa bestrijdt antisemitisme binnen de eigen grenzen. Dan kan de EU het niet juist subsidiëren buiten de eigen grenzen. De verantwoordelijke EU-commissaris blokkeerde de uitbetaling inderdaad maandenlang. Totdat voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie de Palestijnse gebieden bezocht: daar kondigde ze trots aan de uitbetaling te hervatten.

Tot mijn ontsteltenis was er ook in het Europees Parlement een fanatieke meerderheid die aan de subsidie geen voorwaarden wil verbinden. Anders zouden de Palestijnen boos kunnen worden, was hun wonderlijke argument. Deze meerderheid blokkeerde zelfs een stemming over mijn voorstel. Dieptriest.

Dit voorjaar doe ik een nieuwe poging, want de aanhouder wint. In de ontwerpjaarrekening 2021 van de EU liet ik een kritische alinea opnemen. Strekking is dat EU-steun aan de Palestijnen alleen gegeven mag worden als de schoolboeken aan de VN-normen voldoen. In mei stemt het Europees Parlement over de kwijting (het financieel jaarverslag) van dat jaar. Eens zien hoe de wind dan waait…

Geïnteresseerd in meer lezenswaardige artikelen? Neem een jaarabonnement (€ 52,50). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Ir. Bert-Jan Ruissen
Ir. Bert-Jan Ruissen

is namens de SGP lid van het Europees Parlement.