Waar bent u naar op zoek?

Wij zijn op reis

06-01-2014

Wij zijn op reis en terwijl we naar de toekomst reizen, kijken we achterom om onze plaats te bepalen in de tijd. We doen dat niet in ons eigen licht maar in Christus' licht. Dr. Ewald Mackay blikt op het jaar onzes Heeren 2013 en 2014.

Vanwege Christus’ licht is er ook een christelijke jaartelling gekomen. In de zevende eeuw na Christus kerstende de monnik Dionysius Exiguüs de tijd door haar af te meten aan het Annus Domini: het jaar onzes Heeren.

Het jaar van de geboorte van Christus werd sindsdien het jaar 1 A.D. De christelijke jaartelling heiligt hiermee de tijd door haar te verbinden met Christus’ levensreis van ontvangenis tot verrijzenis. De Franse Revolutie (1789) wilde deze jaartelling afschaffen. Gelukkig is het haar niet gelukt om de tijdrekening zakelijk te maken en tellen wij ook in deze moderne en postmoderne tijden de jaren nog christelijk.

A.D. 2013 hebben we vorige week afgesloten en we zijn A.D. 2014 binnengegaan. Waar staan wij tussen begin en einde van de tijden? Ik wil proberen om een balans op te maken en ik doe dat door vanuit een breder perspectief van twintig eeuwen Avondland te kijken naar A.D. 2013 en vooruit te blikken naar A.D. 2014.

‘Europa’ was 2000 jaar geleden een Griekse godin die haar woning had gezocht in de Teutoonse en Germaanse wouden ten noorden van de Middellandse Zee. Zij is gekerstend door Paulus en Petrus, die gehoor gaven aan haar roep: ‘Kom over en help’. In hun spoor brachten monniken het Evangelie hier en ontstonden de eerste kerkjes die later uitgroeiden tot vroegchristelijke basilieken, Romaanse kerken en Gothische kathedralen. Europa was van een Griekse godin een christelijke dienares geworden. Europa werd van een heidense tempel een ‘Huis Gods’.
Helaas is er verval gekomen in dat Huis. Kerk en wereld raakten al te zeer verstrikt onder de pausen van de 16e eeuw. Hervormers werden bloedig vervolgd en vermoord door de grootinquisiteurs die Christus toeriepen: ‘Wat komt Gij ons voor de voeten lopen’ (Dostojewski). Naast de kathedraal ontstond de kerk der Reformatie en de wegen gingen gescheiden sindsdien. Het ene premoderne christelijke Europa was in tweeën gescheurd.