Waar bent u naar op zoek?

Wijzigingen adresboekje

05-08-2021

Ds. C. van Bart, Putten (pag. 31) is overleden. Ds. N.M. van Ommeren, Nieuwendijk (pag. 16) is met emeritaat. Hij is verhuisd naar Hanebalken 233, 9205 CL Drachten (pag. 38); tel. 06-17740336, ds.n.m.vanommeren@ gmail.com.

Ds. M. Messemaker (pag. 28) is verhuisd naar Dokhof 15, 2987 RB Ridderkerk; tel. 06-21959147, mmessemaker@outlook.com. Hij hoopt binnenkort bevestigd te worden als (parttime) gemeentepredikant van de hervormde gemeente van Cillaarshoek (pag. 25). Het vaste tel. nr. van ds. A.J. Post, ’t Harde (pag. 12) luidt: 0525-655057.

Het emailadres van ds. A.N. van der Wind, Bruchem-Kerkwijk (pag. 9) is gewijzigd in a.n.vanderwind@solcon.nl.