Waar bent u naar op zoek?

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

29-11-2011

Wilhelmus à Brakel overlijdt in het najaar van 1711, nu drie eeuwen geleden. De nacht voor zijn verscheiden is het ‘heel wel' met hem, schrijft ds. M. van Kooten.

‘Ik rust in mijn Jezus; ik ben met Hem verenigd; ik wacht maar dat Hij komt; maar ik onderwerp mij met alle stilheid.’

Op 5 november 1711 gaan rouwklagers door de straten van Rotterdam. De begrafenis van Wilhelmus à Brakel vindt plaats. Brakel, op 30 oktober op de leeftijd van 76 jaar overleden, wordt begraven in de Grote of Sint Laurenskerk, terwijl zijn ambtsbroeder Abraham Hellenbroek op zondag 8 november voor een grote schare belangstellenden in de Nieuwe Kerk een lijkrede houdt. ‘Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers zullen in de straat omgaan’ (Pred.12:5).

Wilhelmus’ wieg staat in Leeuwarden. Daar wordt hij geboren op 10 januari 1635, als zoon van Theodorus à Brakel en Margaretha Homma. Zijn jeugd brengt hij door in de pastorieën van Beers, Den Burg en Makkum; zijn vader weet zich op latere leeftijd geroepen tot het predikambt. Vader Theodorus wordt bekend door zijn stichtelijk werk De trappen des geestelijken levens.