Waar bent u naar op zoek?

Wilma de Vries uitgezonden naar Albanië

02-03-2023

Wilma de Vries is op zondag 19 februari vanuit de christelijke gereformeerde Maranathakerk op Urk uitgezonden als diaconaal werker naar Albanië. Namens de GZB gaat zij zich onder andere toeleggen op gezondheids- en verslavingszorg. Ook zal zij medische bereikbaarheid organiseren, in samenwerking met de kerken en lokale partner ABC Health Center.

In de uitzenddienst preekte ds. W.A. Capellen, predikant van de thuisgemeente van Wilma, vanuit Filippenzen 4, waar Paulus beschrijft dat hij geleerd heeft om tevreden te zijn met datgene wat God hem naar behoefte heeft geschonken. Het thema van de preek werd genomen uit vers 19: ‘Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’ Ds. W.C. Polinder uit Putten, lid van de raad van toezicht van de GZB, deed de uitzending. Hij bemoedigde Wilma, die ondanks tegenslagen kon volharden en tot deze stap mocht komen. Ook werd benadrukt hoe bemoedigend het is dat kerkmuren wegvallen als het gaat om Gods wereldwijde zending. Ds. Polinder gaf Wilma de tekst mee uit Jozua 1:9, waar staat: ‘Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere, uw God, is met u, overal waar u heengaat.’ Vervolgens werd Wilma toegesproken door ds. W. van ’t Spijker namens deputaten buitenlandse zending CGK, die zich ook richtte tot de vele jongeren in de kerk

De kleine, kwetsbare kerken in Albanië staan voor grote uitdagingen. Ze zijn niet alleen een minderheid, maar hebben ook te maken met het moeilijke verleden, armoede en slechte gezondheidszorg. ‘Fokusi’ is het kerkenprogramma van de GZB in Albanië. Naast theologische toerusting, wordt diaconale ondersteuning aan het programma toegevoegd. Lokale partner ABC heeft het verlangen om palliatieve zorg op te zetten en de mensen te bereiken voor wie de gezondheidszorg nu niet beschikbaar is. Wilma zal ook in de kliniek werken. Zo komt de kennis van de partners en de contacten van Fokusi samen met het gedeelde verlangen om Gods liefde handen en voeten te geven in Albanië.