Waar bent u naar op zoek?

Wilsverklaring nuttig

09-05-2011

Meer dan vroeger plaatst de medische wetenschap een christen voor vragen. In het bijzonder praktische en ethische vragen over medisch handelen. Een wilsverklaring helpt om op moeilijke vragen rond het einde voorbereid te zijn, schrijft ds C. Bos.

Mag een christen een arts vragen om in situaties van ondraaglijk lijden een einde te maken aan het leven? Of mag een christen over zijn eigen leven beschikken? Hoe moet worden omgegaan met de verschillende levensvragen op het gebied van de gezondheidszorg? Steeds meer moet een christen zich verantwoorden en uitleggen wat zijn geloof betekent als het gaat om vragen over leven en dood.