Waar bent u naar op zoek?

Wim Verwoerd misbruikt Bijbel

20-11-2012

Wie Wim Verwoerd, auteur van 'Weg uit Babylon', kritiekloos volgt, vervreemdt van de christelijke kerk en kan het slachtoffer worden van een sektarische ideologie, schrijft dr. J. Hoek.

Het boek ‘Weg uit Babylon’ van Wim Verwoerd wil een alarmsignaal zijn. Ik typeer het in meer dan één opzicht als alarmerend. Dit is een scherp oordeel. Daarmee is niet gezegd dat er geen goede dingen in het boek staan. Het ademt een diepe ernst en een oprecht verlangen om de bijbelse boodschap onverkort ter harte te nemen.

Positief is dat de leer van de opname van de gemeente, die vanuit evangelische kring hier en daar ook in de Protestantse Kerk en in andere kerken van gereformeerde signatuur binnendringt, helder wordt afgewezen.

Van belang en zeker in onze tijd hard nodig is het zicht op de blijvende bijzondere plaats van het volk van de Joden in het raadsplan van God.

Verder is bijvoorbeeld de uitleg dat de ‘duizend jaren’ uit Openbaring 20 een aanduiding kunnen zijn van de jongste dag, het overwegen waard. Alleen is het jammer dat deze uitleg zonder enige terughoudendheid als dé ware uitleg geponeerd wordt. Hier ontbreekt helaas elke bescheidenheid en wijze terughoudendheid, zoals trouwens het hele boek in al te grote stelligheid is geschreven.