Waar bent u naar op zoek?

Sneeuw roept bij veel dichters verheven associaties op, het is nooit helemaal duister

Witte kerst

Dr. Janneke de Jong
Door: Dr. Janneke de Jong
15-12-2022

Sneeuw op het kerstfeest spreekt iedereen aan; menig kerstverhaal speelt zich in een witte wereld af. Ook in de poëzie sneeuwt het: sneeuw die helder, licht en zuiver is en een geschonden wereld bedekt. Er zijn ook dichters die aan regen en wind denken, of aan een witte kerst, maar dan zonder sneeuw.

De 23-jarige Pierre Smit (1903-1986), later bekend als prof. dr. W.A.P. Smit, is nog student als zijn bundel Feesten van ’t jaar uitkomt. Hij wil het christelijk geloof woorden geven op een persoonlijke manier, met ‘een volkomen eigen geluid’.

Regen en wind

Smit laat in een van de kerstgedichten de wind kreunen en klagen aan de ramen:

Het diepe kreunen van de wind

drijft aan de ramen steeds zijn klacht,

dat hij nu zo verlaten vindt

de wereld in de natte nacht.

De wereld is verlaten en weerloos tegen de wind en de regen. In die troosteloze wereld staat een stal, die ‘kil is van vocht’. We zijn in Bethlehem, waar de regen de herdersvuren uitdooft. In de stal is het stil. De stilte is er veilig, die wordt niet door de regen verstoord. Hier zijn Jozef en Maria. Het Kind Jezus noemt de dichter niet, maar de laatste strofe laat ons weten dat de geboorte heeft plaatsgevonden. Deze plek is het centrum van die verlaten wereld. Smit laat de ruisende regen zich mengen met wonderlijke melodieën (wijzen) van engelen als het zo ver is: Jezus is geboren als mensenzoon. De natuur en de engelen verheerlijken Hem.

Geboorte

Het grote ruisen van den regen

weeft nu een mantel van geluid

over de natte, duistre wegen

en dooft de herdersvuren uit.

 

Maar binnen is de stilte veilig,

zodat er elk gerucht ontroert:

het rinkelen klinkt bijna heilig,

wanneer een koe haar kop verroert.

 

Maria, met verschrikte ogen,

is rusteloos van angst en pijn:

en Jozef, over haar gebogen,

weet zich onmachtig en te klein.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 15 december 2022. Neem een jaarabonnement. Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-.

Dr. Janneke de Jong
Dr. Janneke de Jong

is docent Nederlands en onderzoeker aan Driestar hogeschool in Gouda.