Waar bent u naar op zoek?

Wonderlijk gemaakt

17-01-2018

In 'Waar was je? Geloven na Darwin en Hubble', levert prof. dr. ir. J.H. van Bemmel een eigen bijdrage aan het debat over het thema schepping en evolutie. Bij hem staat de verwondering centraal, schrijft dr. M.J. de Vries.

Als het gaat om de schepping van hemel en aarde kunnen we slechts heel bescheiden spreken, vindt Van Bemmel. We waren er immers niet bij. Onderzoek ernaar doen mag wel, als we daarbij maar recht doen aan wat God er Zelf over geopenbaard heeft.

Het boek verschijnt op een tijdstip dat tegelijk gelukkig en ongelukkig is. Gelukkig, omdat er door het verschijnen van de boeken van Gijsbert van den Brink en Mart-Jan Paul over schepping en evolutie veel aandacht voor dit thema is. Ongelukkig ook, omdat het gevaar niet denkbeeldig is dat er zo veel aandacht naar de twee genoemde boeken gaat dat dit boek gemakkelijk ondersneeuwt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 25 januari 2018.