Waar bent u naar op zoek?

Advent met de psalmen (3, slot, Psalm 85)

Woorden van vrede

Alide Snitselaar
Door: Alide Snitselaar
09-12-2021

In Psalm 85 wordt eerst teruggekeken naar de daden van God in het verleden. Dan wordt er een appèl op de Heere gedaan om verlossing in het heden, om daarna af te sluiten met de verwachting dat God herstel zal geven. De lijn van deze psalm past mooi bij advent.

Ondanks de komst van de Heere Jezus, Die door Zijn lijden en sterven het kwaad en de dood overwon, worden we iedere dag geconfronteerd met de gebrokenheid, zondigheid en het lijden in en van deze wereld. We zingen blij- en vrijmoedig over het wonder van de komst van Gods Zoon, maar worstelen ook met de moeiten en zorgen van deze tijd. Waar is de vrede waar de engelen van zongen? Wanneer worden de machtigen van de troon gestoten en komt er een eerlijke verdeling tussen rijk en arm, waar Maria over spreekt?

Advent doet ons terugkijken, om ons heen kijken, maar ook hoopvol vooruitkijken. Christus zal terugkomen en onder andere gerechtigheid, barmhartigheid en herstel met Zich meenemen.

Gods goedheid

Psalm 85 is geschreven na de terugkeer van een deel van het Judese volk uit ballingschap. In prachtige woorden roemt de psalmist Gods grote daden. Hij ziet ook dat het lijden nog niet voorbij is. Misschien is er een hongersnood (vgl. vs.7 en 13), waardoor mensen de dood in de ogen zien. In ieder geval doet hij een beroep op Gods goedheid, bang als hij is dat het volk anders weer zal gaan afdwalen. Hij vraagt om goedertierenheid en heil, hij gelooft dat de Heere woorden van vrede zal spreken. Wie leest daarin niet de komst van de Heere Jezus?

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 9 december 2021.

Neem een jaarabonnement (€ 49,95). Als welkomstgeschenk ontvangt u De Waarheidsvriend twee maanden gratis. Of maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,-!

Alide Snitselaar
Alide Snitselaar

is gastenbegeleider bij Pastoraal Diaconaal Centrum ‘de Herberg’ te Oosterbeek.