Waar bent u naar op zoek?

Zegen van het avondmaal

16-03-2015

Onder de titel ‘Tastbaar aanwezig’ verscheen een Artiosuitgave over het heilig avondmaal. Ds. C.H. Hogendoorn uit Katwijk aan Zee staat erin stil bij de goudmijn die het avondmaalsformulier volgens hem is. Een bespreking door ds. J.C. Schuurman.

Een van de eerste delen uit de Artiosreeks ging over de heilige doop. Het is goed dat nu ook het andere sacrament aandacht krijgt. Het bevat vooral een bespreking van het avondmaalsformulier, zoals de ondertitel aangeeft. De twee slothoofdstukken zijn aan andere thema’s gewijd: ‘Noodzakelijke voorbereiding’ en ‘Kinderen en het heilig avondmaal’.

Uit het Woord vooraf blijkt dat deze uitgave vanuit de praktijk is ontstaan. Meer dan eens wordt verwezen naar gesprekken op de belijdeniscatechisatie en in de kerkenraad. Dat geeft aan het geheel een pastorale toon, waardoor de inhoud van het boek dicht bij het geloofsleven komt. Daarnaast is er de nodige studie verricht zoals de eindnoten en de literatuurvermelding laten zien. De schrijver is grondig te werk gegaan.

De auteur noemt het formulier een goudmijn. En terecht. In het eerste hoofdstuk lezen we over de ontstaansgeschiedenis. Voornaamste schrijver was Caspar Olevianus, die van andere formulieren heeft gebruikgemaakt. Omdat het avondmaalsformulier een eenheid vormt, dient het eigenlijk als één geheel te worden gelezen. In de meeste gemeenten wordt het om praktische redenen in tweeën geknipt. Dat heeft wel het gevaar in zich dat het gedeelte over de zelfbeproeving te veel op zichzelf komt te staan, terwijl het juist bedoeld is om tot Christus te leiden. Ds. Hogendoorn legt hier de vinger bij een belangrijk punt.

Lees het volledige artikel in De Waarheidsvriend van 20 maart 2015.