Waar bent u naar op zoek?

Zelfverloochening

03-11-2020

Calvijn luistert sterk naar het onderwijs van de Heere Jezus Christus wanneer hij nadenkt over het leven als christen. Volgens hem staan twee woorden centraal: ‘zelfverloochening’ en ‘kruisdragen’, schrijft dr. R.W. de Koeijer.

Woorden die aangeven dat het geloofsleven wat kost.

De vorige keer zagen we dat drie motieven het christenleven volgens Calvijn typeren: heiligheid, gelijkvormigheid en dankbaarheid. De hervormer wil met deze motieven helder maken dat de gehoorzaamheid aan Gods gebod in een christelijk kader staat en daarom beslist verschilt van nette en fatsoenlijke burgerlijkheid. Heiligheid, gelijkvormigheid en dankbaarheid vormen de aansporingen om als gelovige oprecht en afhankelijk te leven. 

Eigenwaan

Calvijn kan het leven als christen ook omschrijven als toewijding aan God, waarbij het begin van Romeinen 12 doorklinkt.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 5 november 2020, of download de gratis pdf.

Bestel een los nummer, of neem een abonnement op De Waarheidsvriend.