Waar bent u naar op zoek?

Zending betekent het graf van eigen ambities

03-10-2016

In Afrika staat de studie theologie niet zo hoog aangeschreven. De financiële vooruitzichten zijn niet rooskleurig als je na de opleiding in de kerk gaat dienen, analyseert dr.J. Kommers.

Wat beweegt jonge mannen en vrouwen daar om juist toch voor dit vakgebied te kiezen?

Voor Afrikaanse studenten is het een enorm voorrecht om aan een universiteit in hun eigen land te kunnen studeren. Wie de financiële middelen weet te vinden en een plek kan bemachtigen aan een instelling voor hoger onderwijs behoort tot de ‘happy few’.

De meeste studenten willen carrière maken en zich zodoende losmaken van de allesoverheersende armoede. Ze zoeken in hun eigen land of in het buitenland een goedbetaalde baan. In de kerk is niet zo veel te verdienen en als theoloog ben je maatschappelijk gezien sowieso niet interessant. Toch kiezen mensen voor deze studie.

Ander oogmerk

Voor de North-West University in Potchefstroom (Zuid-Afrika) begeleid ik een aantal Afrikaanse studenten met hun proefschrift of masterstudie (PhD of M). Studeren is voor deze mensen een hele opgave, omdat ze dit meestal moeten doen naast hun werk. Veel theologiestudenten zijn predikant in een van de landelijke kerken of docent aan een theologische opleiding. Daarnaast hebben de meesten een gezin. Wanneer ook nog de elektriciteit, het transport en andere voorzieningen niet optimaal functioneren, dan is er veel doorzettingsvermogen nodig om de studie te volgen en af te ronden. En toch studeren ze stug door met een passie die bewondering opwekt.

Zo heb ik contact met een jong Congolees stel, beiden studeren theologie. Hun verhaal staat voor wat verschillende andere studenten beweegt. Dit echtpaar heeft een heel mooie visie: wanneer ze klaar zijn met hun studie, zullen ze het binnenland van Congo ingaan om daar het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen. Ze hebben geen carrière voor ogen, geen uitzicht op een vast inkomen en ontvangen weinig support van anderen. Zij krijgen opmerkingen te horen als: ‘Moet je daarvoor nu studeren?’, ‘Je vergooit je toekomst’ of ‘De jungle verslindt je’. Dergelijke verhalen hoor ik ook van andere studenten uit Burundi, Congo, Benin en Rwanda.

Studenten geven aan dat ze speciaal voor missiologie of praktische theologie gekozen hebben om na hun studie naar het zendingsveld te gaan. Opvallend is dat op diverse universiteiten en bijbelscholen in Afrika veel aandacht wordt gegeven aan de zending.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van 7 oktober 2016. (We hebben momenteel een mooi aanbod voor nieuwe abonnees.)