Waar bent u naar op zoek?

Zending en lijden – Uit de pers

25-07-2019

Pastoraat is er in vele soorten en maten. De meeste vormen van pastoraat vallen buiten het gezichtsveld van gemeenten en gemeenteleden, constateert dr. A.A.A. Prosman in Uit de pers.

Ik noem het pastoraat in allerlei zorginstellingen: ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGZ-instellingen, de instellingen voor gehandicaptenzorg, instellingen voor revalidatie. Daarnaast is er het pastoraat in de krijgsmacht, in gevangenissen. Ook het binnenvaartpastoraat, koopvaardijpastoraat en studentenpastoraat moeten genoemd worden. Met deze opsomming ben ik vast niet volledig.

Een vorm van pastoraat waaraan we niet zo snel denken, is het pastoraat aan zendelingen. Daarover schrijft ds. Willem-Henri den Hartog, regio-coördinator Zuidelijk Afrika voor de GZB, in Confessioneel. 

Lees de volledige tekst van deze Uit de pers in De Waarheidsvriend van donderdag 8 augustus 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.