Waar bent u naar op zoek?

Zending uit zicht

21-11-2019

Zending doet wat met je. Ik spreek uit ervaring. Gedurende zes en een half jaar woonden mijn vrouw en ik in Mozambique, waar we direct betrokken waren bij een zendingsproject, schrijft drs. J. van 't Spijker.

Daar heb ik gezien dat en ook hoe God Zijn kerk bouwt. 

Zending is immers – als je er goed over nadenkt – niet het werk van mensen, maar het is werk waarvan God de Initiator is. Hij zond Zijn Zoon om het verlorene te zoeken, en die gezonden Zoon zond na Zijn opstanding de Zijnen uit – zoals de Vader Hem gezonden had (Joh.20:21) – om, door de Geest daartoe aangezet en geïnspireerd, getuigen te zijn van Hem. Dat is zending immers: getuigen van de grote daden van God die Hij in Jezus Christus verricht heeft (Hand.2:11).

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 21 november 2019.

Klik hier om een los nummer te bestellen, en hier om een abonnement op De Waarheidsvriend te nemen.