Waar bent u naar op zoek?

Zie het Lam Gods

15-06-2021

In de Hervormde kerk van Ameide, de gemeente die ds. C. Graafland vanaf 1953 diende, werd op 28 mei de bundel 'Geest en leven. Preken en opstellen over de Heilige Geest' gepresenteerd.

Bijgaand plaatsen we een verkorte weergave van de intreepreek van ds. Graafland in Ameide en Tienhoven, gehouden op 13 september 1953. Deze kerkdienst vond plaats in de timmerfabriek van de gebroeders Van Vliet, omdat er in de eerste week van april brand in de kerk was geweest.

Gemeente,

Dat is voor mij de enige reden tot vrijmoedigheid– waar u als gemeente mij niet kent, en ik u als gemeente niet ken – dat ik niet tot u kom met mijzelf, maar met een Ander; ja, dat die Ander tot u komt met mij en dat ik u alleen naar Hem te wijzen heb. U bent misschien wat nieuwsgierig om te weten, wie ik ben, welke mijn afkomst is enz. Ik kan u en ik mag u en daarom wil ik u nu daarop niet antwoorden.

Want het past mij daarop slechts Johannes te volgen, die op alle vragen van de Farizeeërs en Schriftgeleerden alleen maar ‘neen’ antwoordde. Bent u de Messias? Nee! De Profeet? Nee! Elia? Nee! En ook op al uw vragen is het antwoord: nee! Of u moet vragen naar die Ander, Die mij hier in Zijn genade gesteld heeft. Dan is het antwoord: ‘Zie, Hij is het Lam Gods.’ 

En wanneer u in het licht daarvan vraagt naar de prediker, dan ligt alles verklaard in het woordje ‘zie’. Dat is niet een vrijblijvende wenk, zoals iemand zijn buurman op iets wijst, maar waaraan hij ook vrijblijvend voorbij kan gaan. Dit ‘zie’ heeft zijn grond niet in de prediker, maar, zoals Johannes zegt, in ‘Hem, Die mij gezonden heeft’.

Lees de volledige tekst van dit artikel in De Waarheidsvriend van donderdag 17 juni 2021.

Bestel een los nummer, maak gebruik van onze actie en lees De Waarheidsvriend vier maanden voor € 10,- of neem een jaarabonnement op De Waarheidsvriend.